Stanovisko k návrhu přístavby národní kulturní památky Invalidovny v Praze

aneb Národní památkový ústav sobě

V republice máme další kontroverzní projekt – nejen schválený, ale přímo vychvalovaný samotnou ředitelkou NPÚ – jde tu o objekt v majetku NPÚ a budoucí reprezentační sídlo této mohutné instituce. Je nutné také připomenout, že jde u nás zatím – pokud vím – o bezprecedentní zásah do národní kulturní památky. NPÚ shledal, že největší barokní stavba u nás nebude pro jeho záměr stačit a rozhodl, že potřebuje moderní přístavbu. Její formu zvolil jako deklaraci současné doby, jako důkaz schopnosti a vůle NPÚ pracovat s moderní architekturou. Pokud NPÚ cítil potřebu vyjádřit rozpolcenost a hluboký úpadek doby, může slavit úspěch. Lépe vyjádřit chaos a ztrátu soudnosti ani nelze.

Celé stanovisko si můžete přečíst v přiloženém PDF.

Pokračovat ve čtení