To je Chittussi!

Před krátkým časem zahájilo významné pražské nakladatelství Academia jedinečnou, velkoryse pojatou knižní řadu, stručně a výstižně nazvanou edice m – tedy výtvarné monografie. První svazek je věnován slavnému českému malíři Antonínu Chittussimu (1874 – 1891) z pera významného historika umění a znalce Chittussiho tvorby Romana Prahla.

Jméno vzpomínaného malíře neodmyslitelně patří k rodokmenu českého moderního umění a jeho krajinomalby neztratily ani po více než sto letech nic na své přitažlivosti. Většina dochovaných Chittussiho maleb a kreseb pochází z relativně krátkého tvůrčího období, během něhož umělec pobýval střídavě ve Francii a v českých zemích. Mistr se inspiroval francouzským krajinářským hnutím a kromě volné krajiny zachycoval i její moderní proměny – růst velkoměst i periférii. Představovaná monografie zvídavému čtenáři otevírá Chittussiho umělecké názory a dobové odezvy na jeho tvorbu, přičemž zdůrazňuje umělcův vztah k „náladovému impresionismu“ střední Evropy i jeho osobní pojetí symbolismu konce 19. století. Cennou součást obsáhlé publikace, která vyšla ve spolupráci Nakladatelství ACADEMIA, Kunsthalle Praha a KODL galerie, tvoří soupis Chittussiho děl, obsahující přes pět set položek! Jistě nemusíme připomínat, že se jedná o dosud nejobsáhlejší monografii, věnovanou Antonínu Chittussimu, která by neměla chybět v žádné knihovně milovníků výtvarného umění, jeho studentům, sběratelům či společnostmi, zabývající se obchodem s uměleckými předměty a obrazy.

Editorial připravil Štefan Tóth

Ve svém úvodním slovu tento vedoucí edice m čtenáři vysvětluje, že koncepce edice je sestavena tak, aby jednotlivé publikace byly nejen příklady konceptuálních scénářů, které poskytují odborný komentář, ale i tvůrčími interpretacemi odkazu umělce.

Publikace Chittussi nám představuje slavného krajináře, který během doby jen o málo delší než jedno desetiletí doslova vychrlil neobyčejné množství obrazů a kreseb. Většina z nich z nich zas a znovu potvrzuje umělcův talent i řemeslnou dovednost, s nesmírným poetickým viděním a tvůrčí invencí.

Krajinomalba doby a dobová krajina

Historický exkurz po krajinomalbě 19. století nám posléze otevírá i Chittussiho dobu a představuje nám dlouhou řadu uměleckých jmen světového formátu a jejich tvorbu. Vzápětí se však dostáváme ke kapitole Osobnost, její krédo a její živobytí a celá publikace se začíná číst jako „velké umělecké dobrodružství senzitivního cholerika“ Antonína Chittussiho. Jeho „životopis rok po roce“ čtenáři dovolí snadnou orientaci v místy těžkém kunsthistorickém textu, bez něhož bychom si ale takovéto odborné veledílo sotva dokázali představit.

Následující kapitola Z dobových textů a memoárů, včetně výběru z osobní korespondence skvěle ciseluje Chittussiho morální i tvůrčí obraz, prostřednictvím psaní kupříkladu se Zdenkou Braunerovou, Vojtěchem Fričem či Jaroslavem Vrchlickým. Zajímavý je výběr z dobových recenzí na výstavy i vzpomínky pamětníků.

Již při pouhém prolistování knihou nás zaujme kapitola Chittussi krajinář (Čechy, Uhry, Balkán) jednotlivé podkapitoly, jako třeba Mezi nebem a pozemským vodstvem či Les, jeho vnitřek a okraj a další, včetně závěrečné Hory a krajina pozdní tvorby.

Tak bychom mohli pokračovat ve dlouhém výčtu kapitol a pasáží přes Obdivovatele a následovníci i pokračovatelé až po detailní a potřebný Soupis díla včetně bibliografie k Chittussimu a jmennému rejstříku s résumé.

Ivan Černý