O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Hradčany, jak je neznáte, a díky bříškům prstů poznáte

Před krátkým časem oslavil samostatný Rotary distrikt 2240, který sdružuje na 80 klubů z ČR a SR, své 20. výročí novodobé existence. Díky svým zásadám, které mimo jiné zní „Služba nad vlastní zájmy“, věnoval Rotary klub Praha City při této příležitosti hlavnímu městu republiky a jeho nevidomým občanům, i slabozrakým návštěvníkům z domova a zahraničí, unikátní …

To je Chittussi!

Před krátkým časem zahájilo významné pražské nakladatelství Academia jedinečnou, velkoryse pojatou knižní řadu, stručně a výstižně nazvanou edice m – tedy výtvarné monografie. První svazek je věnován slavnému českému malíři Antonínu Chittussimu (1874 – 1891) z pera významného historika umění a znalce Chittussiho tvorby Romana Prahla. Jméno vzpomínaného malíře neodmyslitelně patří k rodokmenu českého moderního umění a …

U psacího stolu s novinářkou a spisovatelkou Taťanou Březinovou

Psal se rok 2004, kdy tento výrazný literární talent vydal své první knihy Tři holčičky na římse a Křižovatky žen. O tři roky později vyšla kniha Marika píše Vincimu. Jmenované novely se sociální tématikou jsou psané velmi realisticky a čtenář si má možnost uvědomit, že spousta situací se může přihodit vlastně každému z nás. Knížky pak …