O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Vyhlašujeme jedenáctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2019

Vyhlašujeme jedenáctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve třech kategoriích – tištěný časopis, E-časopis a nově i v poezii. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole. Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy na adrese studentsky.casopis@seznam.cz. Uzávěrka …

Výsledky desátého ročníku Nejinspirativnější studentský časopis roku – 2018

Vážené redakce, Vážení mladí kolegové Vyhodnocení soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2018 bylo velmi obtížné. Hodnotící komise ale musela rozhodnout bez ohledu na výsledky minulého období. Do soutěže se přihlásilo 21 školských časopisů. Hodnocení E-časopisů a tištěných časopisů proto bylo sloučeno. Rozdíly v bodovém hodnocení posuzovatelů byly minimální. Všem zúčastněným proto lze jen pogratulovat …

Zápis z jednání výboru OS NPM

Dne 26. února 2019 proběhlo jednání výbory OS NPM. Přítomni: Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Kučera Výbor schválil vystoupení OSN a MP z kolektivního členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů; Výbor schválil a pověřil předsedu podáním žádosti o přidružené členství v Odborovém svazu Jednota tlumočníků a překladatelů; Výbor schválil harmonogram vyhodnocení soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis …