O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Skvělá knižní novinka

Máme před sebou knihu Tomáše Hejny nazvanou Podivně pravdivé příběhy, kterou v současnosti vydalo nakladatelství Olympia. Mladý, leč již zkušený spisovatel, kterému vyšla více jak desítka publikací, se dlouhodobě zabývá studiem dějin literatury, českou i světovou historií a osobnostmi, nebo i sbíráním pověstí a bájí. Ve své nové knize nám Hejna nabízí čtyřicet historických povídek, založených …

Stanovisko k návrhu přístavby národní kulturní památky Invalidovny v Praze

aneb Národní památkový ústav sobě V republice máme další kontroverzní projekt – nejen schválený, ale přímo vychvalovaný samotnou ředitelkou NPÚ – jde tu o objekt v majetku NPÚ a budoucí reprezentační sídlo této mohutné instituce. Je nutné také připomenout, že jde u nás zatím – pokud vím – o bezprecedentní zásah do národní kulturní památky. …

Motlova milostná dramata, aneb co v TV nebylo

Na předvánoční knižní trh se v tento čas dostává další objemný svazek z pera skvělého českého žurnalisty, reportéra a lovce informací Stanislava Motla, autora více jak dvou desítek kniha a spousty televizních i rozhlasových pořadů. Tentokrát se tento „tulák po archívech“ vydal ve stopách milostných dramat patnácti více či méně známých historických a populárních dvojic. Nehledejme však …