O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Výstava Vojtěcha Preissiga

U příležitosti právě probíhající výstavy VOJTĚCH PREISSIG – Grafik – Malíř – Hrdina bychom rádi připomněli příběh jeho dcery Ireny „Inky“ Bernáškové – Preissigové, hrdinky českého odboje v době protektorátu, která byla před 78 lety dne 26. srpna 1942 v Plötzensee u Berlína jako první česká žena popravena nacistickým Německem. V prostorách galerie European Arts bude od …