O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů dvanáctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže, chtěl bych vám poděkovat za vaše nadšení a obětavost se kterými děláte něco, co je nad rámec vaší výuky a snažíte se rozšiřovat vaše vědomosti i mimo ni. Vaše činnost je o to záslužnější, že jí realizujete ve složité době, která trvá již více než rok, a ještě musíte stíhat výuku …

Zemřel Václav Brůžek

S bolestí oznamujeme, že dne 9. 4. 2021 skonal ve večerních hodinách v ÚVN na následky covidu náš kolega, přítel a 1. místopředseda Václav Brůžek. Od vzniku svazu byl oporou a motorem, který poháněl zájem o podmínky práce novinářů, jejich mzdové oceňování, sociální a bytové zabezpečení. Byl otcem soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis roku a výrazně ovlivňoval jeho zaměření. Ti, kteří oceňovali jeho lidský přístup, sociální cítění a schopnost se vysmát všem mocným a patolízalům, ať si na něj vzpomenou a pozvednou na rozloučení skleničku. On sám jako zapřisáhlý abstinent by moc spokojený nebyl, ale jistě se na nás z druhého břehu dívá s ironickým úsměvem a říká své oblíbené rčení „nepijte, pak vám to pořádně nemyslí a nepíše, alkohol není berlička, ale hůl“.