O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Setkání redakcí na udílení cen o nejinspirativnější studentský časopis, 14. ročník 2022/2023

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 probělo setkání vítězných studentských týmů v zasedacím sále správní rady bývalé banky SLAVIA č. 254 na Senovážném nám 978/23, Praha 1. Za organizátory předseda hodnotitelské komise Daniel Tácha Petr Masopust, zakladatel soutěže doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (Univerzita Karlova)člen výboru OS NPM Jan Parkman, za sponzory Adam Černý, předseda Syndikátu …

Informace o setkání na udílení cen o nejinspirativnější studentský časopis, 14. ročník 2022/2023

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 proběhne od 14. hodin na Senovážném nám 978/23, Praha 1 v zasedacím sále SMOSK č. 251 druhé patro setkání s těmito vítězi soutěže, a to: Kategorie tištěný časopis   místoGilotina, Gymnázium Brno-Řečkovice místoBEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie RumburkaTRUŇK, Gymnázium Uherské hradiště místoŠaldoviny, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Kategorie …

Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů čtrnáctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže, v letošním ročníku se nám sešlo mnoho přihlášek a hodnocení bylo velmi komplikované. Většina zaslaných časopisů, a to jak elektronických, tak i tištěných měla velmi dobrou úroveň. Tento ročník potvrdil stoupající zájem studentů na kvalitní tvorbě a na grafickém zpracování. Hodnotitelé měli pak velmi obtížné zadání, určit 10 finalistů a 3 …