O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Vítězové 15. ročníku o nejinspirativnější studentský časopis

Tak konečně jsou zde výsledky vítězných týmů časopisů a i vítězové básnické soutěže. Nejinspirativnější časopis roku – 2023 Nejkrásnější středoškolská poezie Zvláštní cena poroty Jenda Šipka – TRUŇKGymnázium Uherské Hradiště Informace pro všechny vítěze Setkání se uskuteční v zasedací síni SMOSK na Senovážném náměstí 23/978 v Praze 1 Vchod D 2 patro místnost č. 254 …

NENÍ TŘEBA SMUTNIT, PŘÍŠTĚ TO URČITĚ VYJDE

Soutěž o nejinspirativnější středoškolský časopis v roce 2023 Vážení účastníci 15 ročníku soutěže, studenti! Především bych vám jménem hodnotitelů a organizátorů soutěže o nejinspirativnější studentský časopis a nejkrásnější středoškolskou poezii chtěl poděkovat za vaši účast. I když se někteří z vás letos neumístili mezi finalisty, není třeba se rmoutit. Rozdíly mezi jednotlivými časopisy byly opravdu velmi malé. …

VYHLÁŠENÍ FINALISTŮ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Středoškolský časopis – vyhlášení finalistů Vážení kolegové, účastníci soutěže! Jak sami víte v letošním 15. ročníku jsme sloučili hodnocení do jedné kategorie. Jak elektronické, tak tištěné časopisy byly hodnoceny dohromady. Možná z uvedeného důvodu přihlašovatelé se neorientovali v zadání a zasílali odkazy na elektronická vydání na webové stránky. Některé z takto poskytnutých dat byly špatně přístupné. Pravděpodobně se …