O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Zasedací pořádek PSP ČR

Zajímavost: Na tomto odkazu si můžete prohlédnout zasedací pořádek Poslanecké sněmovny. U každého poslance si můžete rozkliknout detail, kde najdete jeho kontaktní údaje, historii jeho funkcí v rámci Poslanecké sněmovny nebo třeba záznam toho, jak kdy hlasoval.

Rezervováno pro tajemníka odborového novinářského svazu

V Praze má již řadu let své sídlo Odborový svaz novinářů a pracovníků medií ČR. Pokud by snad někoho překvapilo, že mají žurnalisté, redaktoři a publicisté, stejně tak jako další pracovníci nakladatelství a redakcí, svůj odborový svaz, údiv rozhodně není na místě. Stejně tak ho mají kupříkladu i herci či zpěváci a další umělecké profese. Představovaný …