O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

VYHLÁŠENÍ FINALISTŮ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Středoškolský časopis – vyhlášení finalistů Vážení kolegové, účastníci soutěže! Jak sami víte v letošním 15. ročníku jsme sloučili hodnocení do jedné kategorie. Jak elektronické, tak tištěné časopisy byly hodnoceny dohromady. Možná z uvedeného důvodu přihlašovatelé se neorientovali v zadání a zasílali odkazy na elektronická vydání na webové stránky. Některé z takto poskytnutých dat byly špatně přístupné. Pravděpodobně se …

Smutná zpráva

Náš zakladatel a kamarád zemřel 17. února 2024. Poslední rozloučení se koná v pondělí 26. února v kostele sv. Antonína Paduánského v Praze 7 v Holešovicích od 14 hodin. Jindřich Ptáček byl laskavým mentorem mladších kolegů a vždy s pochopením pomáhal všem radou a vysvětlením k pochopení složitosti dnešní doby. Vždy glosoval s laskavým slovem naše přešlapy a zbytečné rozpory. Bude nám …