O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Smutná zpráva

Náš zakladatel a kamarád zemřel 17. února 2024. Poslední rozloučení se koná v pondělí 26. února v kostele sv. Antonína Paduánského v Praze 7 v Holešovicích od 14 hodin. Jindřich Ptáček byl laskavým mentorem mladších kolegů a vždy s pochopením pomáhal všem radou a vysvětlením k pochopení složitosti dnešní doby. Vždy glosoval s laskavým slovem naše přešlapy a zbytečné rozpory. Bude nám …

Zápis z jednání výboru OS NPM, 14. listopadu 2023

Přítomni: Zdeněk Kučera, Jindřich Ptáček, Jan Parkman, Alena Kučerová, Petr Masopust Vzhledem k vývoji v covidové době, kdy zemřel místopředseda Václav Brůžek a ostatní členové předsednictva byli také dlouhodobě nemocní, se výbor v plné sestavě sešel naposledy 20. 11. 2019. Z uvedených důvodů rozhodl předseda Kučera o nutnosti konání výboru prostřednictvím elektronické komunikace, aby bylo možné řešit fungování …

Vyhlašujeme patnáctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2023

Vyhlašujeme patnáctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis a nejkrásnější středoškolská poezie. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve dvou kategoriích – tištěný časopis/E-časopis a poezie. Více informací naleznete v Průvodním dopise. Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni obratem zodpovědět veškeré Vaše dotazy na nové adrese cr.os.npm@gmail.com. …