O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Odborářský příspěvek na závažné téma

Před nedávnem vyšla v knihovničce ČMKOS významná publikace, věnovaná výročí 100 let mezinárodní organizace práce s podtitulkem Základ sociálního dialogu. Vzpomínaná kniha seznámí zájemce nejenom s historií tripartitní agentury OSN, nazvanou Mezinárodní organizace práce, ale vysvětlí nám i její význam v procesu společenské transformace České republiky po roce 1989. Jak se dočteme v zasvěcené předmluvě …

Bobule konečně vyrazily do světa

Lépe řečeno do našich kin. Dlouho čekávaná premiéra závěrečného dílu úsměvné filmové trilogie z moravského vinařského prostředí si vyšlápla na plátna (nejen) premiérových biografů 25. června tohoto roku. A symbolicky z pražské botanické zahrady, z vinice sv. Kláry, při příležitosti křtu skvělého místního moku ročníku 2019. Památkově chráněná vinice sv. Kláry, rozkládající se nedaleko ZOO nad Trojským zámečkem, …

Židovské utrpení a biblické náměty

V pražském Královském letohrádku se konečně koná koronavirem zdržená výstava výtvarného umění z ateliéru našeho předního malíře, stručně a výstižně nazvaná: Ivan Bukovský – 70. Jak říká Dr. Jiří Jaskmanický, kurátor výstavy a ředitel společnosti Mozaika, která výstavu uspořádala společně s Kanceláří prezidenta republiky, Správou pražského hradu a již jmenovanou Mozaikou – sdružením pro volný čas a mládež, …