O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Ivan Černý – Oblíbenec smrti: Recenze

Přepis Ivan Černý (* 1949) Zkraje 70. let minulého století studoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy, studium však nedokončil. Novinář a spisovatel. Do literatury vstoupil v roce 1974, zprvu povídkami publikovanými v novinách a časopisech (Práce, Zemědělské noviny, Svět práce, Československý voják, Obrana lidu, Literární měsíčník atd.), posléze knižně. Z jeho knižní tvorby připomínáme: První kolo, …

Jedinečná turistická knižní edice

Pražské Nakladatelství Olympia vzniklo v polovině minulého století především jako sportovně-turistické vydavatelství. Dnes má samozřejmě mnohem širší spektrum, od knih pro děti a mládež až po beletrii včetně románů, pravidelně vydává i literaturu faktů.  Na svou tradici ale nezapomíná, o čemž svědčí čtenářsky oblíbená modrá řada s označením Toulky a Navštivte. Z řady ve jmenované edici vydaných …

Vyhlašujeme dvanáctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2020

Vyhlašujeme dvanáctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve třech kategoriích – tištěný časopis, E-časopis a poezie. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole. Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy na adrese studentsky.casopis@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 10. února …