O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Posouváme uzávěrku přihlášek do Studentské soutěže

Protože je zvláštní doba a studenti byli zahlceni mnoha jinými povinnostmi v kovidové době a někteří dlouholetí přispěvatelé se nestačili přihlásit, prodlužujeme termín pro uzávěrku do 14. března 2022. Jestliže budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni obratem zodpovědět veškeré Vaše dotazy na adrese cr.os.npm@gmail.com. Adresa pro zaslání přihlášek je cr.os.npm@gmail.com. S pozdravem Ing. Petr Masopust, …

Vyhlašujeme třináctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2021

Vyhlašujeme třináctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve třech kategoriích – tištěný časopis, E-časopis a poezie. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole. Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni obratem zodpovědět veškeré Vaše dotazy na nové adrese cr.os.npm@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je …

Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů dvanáctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže, chtěl bych vám poděkovat za vaše nadšení a obětavost se kterými děláte něco, co je nad rámec vaší výuky a snažíte se rozšiřovat vaše vědomosti i mimo ni. Vaše činnost je o to záslužnější, že jí realizujete ve složité době, která trvá již více než rok, a ještě musíte stíhat výuku …