O nás

Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.

Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.

Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Články

Vyhlašujeme čtrnáctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2022

Vyhlašujeme čtrnáctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve třech kategoriích – tištěný časopis, E-časopis a poezie. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole. Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni obratem zodpovědět veškeré Vaše dotazy na nové adrese casopis.crosnpm@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je …

Kalendář na rok 2023

Kolegové a kolegyně, blíží se konec roku a tak výbor rozhodl, že tentokrát si můžete požádat o zaslání tříměsíčního kalendáře SVAZU. Pražské členy žádám o vyzvednutí proti podpisu v kanceláři SMOSK vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 13:30. Příliš zaměstnané žádám o sdělení e-mailem a nechám jim ho ve vrátnici Senovážné nám …

Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů třináctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže, s ohledem na vývoj pandemie nemoci covid-19 a s ní související protiepidemická opatření byla po významné období školního roku 2020/2021 ve většině středních škol realizována distanční výuka. Již v průběhu školního roku tak bylo zřejmé, že dlouhotrvající období distančního vzdělávání výrazně ovlivní organizaci a podobu vzdělávání ve středních školách. A celý …