Zápis z jednání výboru OS NPM, listopad 2019

Přítomni: Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Kučera

 1. Výbor OS NPM na základě usnesení sjezdu dne 27. března 2019 a na základě přijetí OS NPM jako přidruženého člena do Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů schválil předepsané členské příspěvky do ve výši 50 Kč na člena za rok a předepsané příspěvky na člena za členství v ČMKOS ve výši 124,47 Kč za člena na rok 2019;
 2. Výbor přijal informaci, že OS NPM jako součást Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů byl přijat za člena ČMKOS, a to ode dne 1. listopadu 2019. Uvedené rozhodnutí o přijetí Odborovém svazu Jednota tlumočníků a překladatelů a tím i OS NPM za členy ČMKOS bylo dáno jeho usnesením dne 7. října 2019;
 3. Výbor na základě uvedeného usnesení rozhodl v souladu s článkem II. odstavec 2, že členem OS NPM se stává každý člen Odborového svazu Jednoty tlumočníků a překladatelů, který o členství požádá a zaplatí příspěvek ve výši 50 Kč za rok;
 4. Výbor schválil harmonogram soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis 2019 – 2020 a pověřil místopředsedu Václava Brůžka zajištěním organizace včetně zajištění cen pro vítěze;
 5. Termín konání sjezdu OS NPM bude stanoven do konce ledna;
 6. Tajemník Petr Masopust zajistí změnu přihlášek a jejich zveřejnění na webové stránce.

Zápis jednání si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Vyhlašujeme jedenáctý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2019

Vyhlašujeme jedenáctý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis.

Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve třech kategoriích – tištěný časopis, E-časopis a nově i v poezii. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole.

Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy na adrese studentsky.casopis@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2020 10. března 2020.

Vyhlášení deseti semifinalistů kategorie tištěný časopis a vyhlášení tří finalistů kategorie E-časopis proběhne 20. března 2020.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 20. května 2020.

Statut soutěže [pdf]
Průvodní dopis škole [pdf]
Přihláška do soutěže [pdf]
Přihláška do soutěže [doc]

Výsledky desátého ročníku Nejinspirativnější studentský časopis roku – 2018

Vážené redakce, Vážení mladí kolegové

Vyhodnocení soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2018 bylo velmi obtížné. Hodnotící komise ale musela rozhodnout bez ohledu na výsledky minulého období. Do soutěže se přihlásilo 21 školských časopisů. Hodnocení E-časopisů a tištěných časopisů proto bylo sloučeno. Rozdíly v bodovém hodnocení posuzovatelů byly minimální. Všem zúčastněným proto lze jen pogratulovat ke kvalitní novinářské práci a popřát jim hodně sil v jejich další činnosti.

Výsledky desátého ročníku soutěže, kategorie tištěný časopis, byly oznámeny v polovině března 2019. Výherci obdrželi ceny 20. května 2019.

Kategorie tištěný časopis

 1. místo – časopis Školník, Gymnázium Palackého, Mladá Boleslav
 2. místo – časopis BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
 3. místo – časopis YNTRÁK, VOŠ, SOŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • Gilotina, Gymnázium Brno-Řečkovice
 • Truňk, Gymnázium Uherské Hradiště
 • ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková organizace, Hodonín
 • Jeřáb, Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
 • Magazín 64, Gymnázium Česká, České Budějovice
 • Špit, Gymnázium Špitálská, Praha 9
 • MAGGY (MAGazín GYmnázia), Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Zápis z jednání výboru OS NPM

Dne 26. února 2019 proběhlo jednání výbory OS NPM.

Přítomni: Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Kučera

 1. Výbor schválil vystoupení OSN a MP z kolektivního členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů;
 2. Výbor schválil a pověřil předsedu podáním žádosti o přidružené členství v Odborovém svazu Jednota tlumočníků a překladatelů;
 3. Výbor schválil harmonogram vyhodnocení soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis 2019 a organizaci předávání cen vítězům;
 4. Termín konání sjezdu OSN a MP proběhne ve středu 27. 3. 2019. Program upřesní tajemník OSN a PM a rozešle členům svazu pozvánky;
 5. Místopředseda Brůžek naváže kontakt s rakouskou odborovou centrálou zaštiťující novináře.

Zápis jednání si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Vyhlašujeme desátý ročník soutěže Nejinspirativnější časopis roku – 2018

Vyhlašujeme desátý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis.

Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách. Soutěžit můžete ve dvou kategoriích – tištěný časopis a E-časopis. Více informací naleznete v Průvodním dopise škole.

Pokud budete v této věci potřebovat doplňující informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy na adrese studentsky.casopis@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2019.

Vyhlášení deseti semifinalistů proběhne 15. března 2019 a vyhlášení finalistů proběhne 25. dubna 2019.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 20. května 2019.

Průvodní dopis škole [pdf]
Statut soutěže [pdf]
Přihláška do soutěže [pdf]
Přihláška do soutěže [doc]

Výsledky devátého ročníku Nejinspirativnější studentský časopis roku – 2017

Vyhlašujeme výsledky devátého ročníku soutěže Nejinspirativnější studentský časopis roku za rok 2017.

Kategorie tištěný časopis

 1. místo – časopis Školník, Gymnázium Palackého, Mladá Boleslav
 2. místo – časopis BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
 3. místo – časopis PEER, Střední škola polygrafická, Olomouc

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • Magazín 64, Gymnázium, České Budějovice
 • OEGP Courier, Rakouské gymnázium v Praze
 • Palachoviny, Gymnázium Jana Palacha, Mělník
 • Háček, Střední umělecko-průmyslová škola Jablonec nad Nisou
 • Gymplák, Gymnázium Ústí nad Orlicí
 • Jaselský Kurýr, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
 • MAGGY (MAGazín GYmnázia), Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
 • GYM, Gymnázium Třeboň

Kategorie internetový časopis

 1. místo – časopis ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková organizace, Hodonín

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • Lercháč, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Brno
 • Obchodník, Evropská obchodní akademie Děčín
 • GOOL, Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk
 • Gymplátek, Gymnázium Nový Jičín, příspěvková organizace
 • ŠmAG, Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy
 • (t)Error, Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Tisková zpráva

Odborový svaz novinářů je znepokojen žalobou na profesora Kindlmanna.

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií ČR (OSNPM) sleduje se znepokojením případ podání žaloby senátorem Tomášem Jirsou na pedagoga přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Pavla Kindlmanna, DrSc. za rozhovor poskytnutý místním novinám, ve němž mj. řekl, že „Jirsův zákon byl šit na míru developerům a majitelům pozemků.“

Ačkoliv profesor Kindlmann doložil, že se skutečně jedná o zákon, jehož byl senátor Jirsa v Senátu PČR předkladatelem, ačkoliv také následně doložil, že ze zákona skutečně majetkově profitují zmínění developeři a majitelé pozemků (nový návrh zónování pásem zastavitelnosti se kryje s parcelací majitelů pozemků a ačkoliv doložil i personální vazby (šumavský podnikatel Talián je poradcem senátora Jirsy pro oblast Šumavy), byla na něj podána žaloba pro ochranu osobnosti.

OSNPM samozřejmě respektuje právo na ochranu osobnosti, nesmí však být politiky a veřejně činnými osobami zneužíváno k zastrašování nepříjemné kritiky. Společnost musí být zvláště obezřetná zejména ze snah politiků a korporací ohrožovat svobodu slova nebo média deformovat ve svůj prospěch. Pikantní je na tomto případu také skutečnost, že tuto zřejmě šikanózní žalobu podává advokát JUDr. Jiří Trnka, který byl dle informací ze sdělovacích prostředků (Česká televize) v roce 2013 pravomocně odsouzen ke tříletému podmíněnému trestu za machinace s evropskými penězi v kauze týkající se páté výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad vyhlášené v březnu 2009.

OSNPM bude kauzu žalovaného profesora Kindelmanna i nadále sledovat a v případě potřeby mu v rámci svých možností nabízí podporu a pomoc.

Zprávu si můžete stáhnout v pdf.

II. sjezd Odborového svazu novinářů

Ve středu 4. září 2013 se v sídle Odborového svazu novinářů v Praze na Senovážném náměstí 23 uskutečnil II. Sjezd Odborového svozu novinářů.

Delegáti schválili změnu názvu organizace na Odborový svaz novinářů a pracovníků médií (OSNPM). Důvodem změny je snaha neetablovat se jako profesní organizace úzce zaměřená na žurnalisty, ale umožnit členství i ostatním pracovníkům v médiích působících. V rámci odborové činnosti je třeba spojovat jednotlivé profesní skupiny, aby bylo možné lépe hájit zájmy pracujících.

Během jednání byla dále projednána dílčí změna stanov, schválena výše členských příspěvků pro další období (zaměstnanci a OSVČ 500 Kč/rok, studenti a senioři 150 Kč/rok) a zvolen nový výkonný výbor svazu. Stávající předseda Vladimír Chrastina již nekandidoval z důvodu svého věku. Novým předsedou se stal Zdeněk Kučera, místopředsedy byli zvoleni Václav Brůžek a Václav Fiala.