Návrh stanov

Návrh stanov odborového svazu novinářů a pracovníků médií České republiky ke schválení na IV. sjezdu konaném 7. června 2024 je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.