Zápis z jednání výboru OS NPM

Dne 26. února 2019 proběhlo jednání výbory OS NPM.

Přítomni: Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Kučera

  1. Výbor schválil vystoupení OSN a MP z kolektivního členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů;
  2. Výbor schválil a pověřil předsedu podáním žádosti o přidružené členství v Odborovém svazu Jednota tlumočníků a překladatelů;
  3. Výbor schválil harmonogram vyhodnocení soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis 2019 a organizaci předávání cen vítězům;
  4. Termín konání sjezdu OSN a MP proběhne ve středu 27. 3. 2019. Program upřesní tajemník OSN a PM a rozešle členům svazu pozvánky;
  5. Místopředseda Brůžek naváže kontakt s rakouskou odborovou centrálou zaštiťující novináře.

Zápis jednání si můžete stáhnout ve formátu pdf.