Setkání redakcí na udílení cen o nejinspirativnější studentský časopis, 14. ročník 2022/2023

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 probělo setkání vítězných studentských týmů v zasedacím sále správní rady bývalé banky SLAVIA č. 254 na Senovážném nám 978/23, Praha 1.

Za organizátory

předseda hodnotitelské komise Daniel Tácha

Petr Masopust,
zakladatel soutěže doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (Univerzita Karlova)
člen výboru OS NPM Jan Parkman,

za sponzory

Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů ČR

Evžen Staněk z týdeníku školství ČMOS PŠ

Setkání se zúčastnily všechny oceněné týmy. Bohužel se omluvil vítěz v kategorii elektronických časopisů LERCHÁČ z Cyrilometodějského gymnázia a SOŠP v Brně. Za Také zástupci ČMOS PŠ a Vítězům předávali ceny Petr Masopust za OS NPM, předseda hodnotitelské komise, novinář a vydavatel Daniel Tách a předseda SN ČR Adam Černý. Při svém projevu poděkoval všem zúčastněným za účast a současně je upozornil jak je obtížné udržet svobodný názor v dnešní době. Porovnal začátky svobodného tisku od roku 90 až do dnes a na nich ukázal jak výrazně zasáhla technika a poptávka na obsazenost redakcí a na možnosti jejich svobodného názoru. Daniel Tácha popsal způsob hodnocení a zdůraznil obtížnost výběru. Hodnotil kladně především ty redakce, kde byla patrná samostatná práce studentů a časopis nebyl jen poutavým propagačním materiálem školy. Vysoce hodnotil u vítězů nezávislost jejich přístupů a invenci. Petr Masopust poděkoval všem zúčastněným za jejich úsilí a kreativitu a popřál jim do dalších let úspěšné studium a tvůrčí elán při vydávání jejich časopisů.

Petr Masopust, tajemník