Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů čtrnáctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže,

v letošním ročníku se nám sešlo mnoho přihlášek a hodnocení bylo velmi komplikované. Většina zaslaných časopisů, a to jak elektronických, tak i tištěných měla velmi dobrou úroveň. Tento ročník potvrdil stoupající zájem studentů na kvalitní tvorbě a na grafickém zpracování. Hodnotitelé měli pak velmi obtížné zadání, určit 10 finalistů a 3 vítěze. Proto je zveřejnění 10 finalistů a tří vítězů spojeno do jednoho termínu, a to do dne 4. 5. 2023. O udělení cen a odměn vás budeme neprodleně informovat, jakmile se nám podaří dojednat se sponzory ceny a jejich předání. Vedení soutěže rozhodlo, že když nebude možné zajistit hodnotné ceny pro redakce časopisů, tak určitě zašleme alespoň finanční ohodnocení.

Také jsme letos byli překvapeni velkým počtem přihlášek do soutěže Nejkrásnější středoškolská poezie cena Václava Brůžka otce této soutěže. Zde byl výběr ještě složitější. Jak sami víte, tak poezie je ten nejkrásnější a současně nejvíce problematický literární útvar k hodnocení. Každého z nás oslovuje konkrétní poezie něčím jiným. Proto hodnotitelé uvádějí větší množství hodnocených básní, jako poděkování za tvorbu autorům. Ale stejně se nepodařilo vybrat vše ke jejich spokojenosti. Hodnotitelé mnohokrát děkují za poetiku všem autorům a přejí jim mnoho zdaru v další tvorbě a těší se na další 15. ročník.

Jako vždy vám zasíláme výsledky a ocenění prostřednictvím e-mailové komunikace, kterou jste ve vašich přihláškách uvedli. Prosíme všechny finalisty, aby nám na naši e-mailovou adresu cr.os.npm@gmail.com napsali maximálně jméno a příjmení 5 zástupců redakce, kteří by pak obdrželi dvouroční legitimaci OS NPM, která má jisté výhody při akreditacích a při návštěvách některých kulturních památek, a to i v celé Evropě. Totéž platí i pro finalisty nejkrásnější středoškolské poezie.

Závěrem vám všem děkuji za účast a věřím, že soutěž bude pokračovat. Vše však záleží na zájmu školních redakcí na účasti v soutěži.  Jakmile budeme znát, jaké ceny jsme zajistili, oznámíme vám to prostřednictvím e-mailu, který jste na přihlášce uvedli. U básní na prvních třech místech jsme rozhodli, že obdrží malou finanční odměnu, kterou zašleme na jejich účet nebo účet jejich školy. Uveďte jako variabilní symbol pořadí v soutěži a 2022/2023.

Žádáme oceněné o sdělení čísla účtu, na který ocenění máme poslat.

Děkujeme za váš zájem o soutěž a přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů a úspěchů.

S pozdravem Petr Masopust – tajemník OS NPM

Kategorie Nejkrásnější středoškolská poezie

Mimořádné ocenění je pro studenty Gymnazia Mladá Boleslav za hraní se slovy v jejich časopise Školník: „Limeriky nás baví“ – Skládání haiku – Časopis Školník číslo 2. a 3.
Cena 2 000 Kč

 1. místo – cena 3 000 Kč
  Eliška Veškrnová – Pokus o slam poetry
 2. místo – cena 2 000 Kč
  Karolína Korená – Sluchátka
 3. místo – cena 1 000 Kč
  Jana Netušilová – Balada o lidskosti
  a
  Magdaléna Ordetlová – Pohořelická ukolébavka a za básně v časopisu Truňk

finalisté soutěže – bez pořadí

Renata Čermáková, Daniel Gajdová, Ondřej Kavka, Klára Krupová, Veronika Kubíčková, Eliška Malá, Adéla Navrátilová, Eliška Pinkasová, Tomáš Podlas, Jakub Ražnok, Zdeněk Skýva, Beatrix Stoneová, Veronika Trbolová

Kategorie Nejinspirativnější středoškolský časopis 2022/2023 – tištěný časopis

 1. místo
  Gilotina, Gymnázium Brno-Řečkovice
 2. místo
  BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
  a
  TRUŇK, Gymnázium Uherské hradiště
 3. místo
  Šaldoviny, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • TEMPUS -Zemědělská akademie a gymnázium Hořice
 • Gymplátek-Gymnýzium Nový Jičín, př.or.
 • PEER-časopis prevence Střední školy polygrafické, Olomouc 
 • SOUKROMÁK – SOUKROMÉ GYMN. TÁBOR
 • Školník, Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého
 • Jaselský Kurýr, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
 • Jeřáb, Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové

Kategorie Nejinspirativnější středoškolský časopis – 2022/2023 elektronický časopis

 1. místo
  Lercháč, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
 2. místo
  GLOSSARIUM – Wichterlovo gymnázium, p.o.
  a
  Šaldoviny, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
 3. místo
  Facír – Česká lesnická akademie

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • GYBONOVINY – Gymnázium Boženy Němcové
 • List (Litoměřický student), Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
 • ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková organizace, Hodonín
 • Obchodník, Evropská obchodní akademie Děčín
 • Jaselský Kurýr, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
 • [S]press – Slovanské gymnázium Olomouc
 • Doteky-Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové