Zápis z jednání výboru OS NPM, 14. listopadu 2023

Přítomni: Zdeněk Kučera, Jindřich Ptáček, Jan Parkman, Alena Kučerová, Petr Masopust

Vzhledem k vývoji v covidové době, kdy zemřel místopředseda Václav Brůžek a ostatní členové předsednictva byli také dlouhodobě nemocní, se výbor v plné sestavě sešel naposledy 20. 11. 2019. Z uvedených důvodů rozhodl předseda Kučera o nutnosti konání výboru prostřednictvím elektronické komunikace, aby bylo možné řešit fungování výboru i celé organizace. Výbor se tedy sešel v úterý 14. 11. 2023 v 16:00 hod s tímto programem:

 1. Změna stanov – návrhy na řešení
 2. Návrhy na doplnění výkonného výboru
 3. Rozhodnutí o změně příspěvků na rok 2024
 4. Návrh na termín svolání „sjezdu“
 5. Rozhodnutí o zahájení 15. ročníku soutěže o nejinspirativnější studentský časopis
 6. Příspěvek na vydání knihy zakladatele Svazu kolegy Chrastiny Kapesní vesmír ve vydavatelství Baset

Bod č. 1: Změna stanov – návrhy na řešení

Předseda předložil návrh na úpravu stanov. Návrh byl schválen a bude předložen ke schválení na sjezdu, který se bude konat nejpozději do konce měsíce června. 

Bod č. 2: Návrhy na doplnění výkonného výboru

Stávající výkonný výbor ve složení:

 • Zdeněk Kučera, předseda
 • Ing. Petr Masopust, tajemník
 • Jan Parkman, člen – navržen na místopředsedu za zesnulého Václava Brůžka

Doplnění výboru:

 • Jiří Navrátil, člen
 • Josef Balek, člen
Bod č. 3: Rozhodnutí o změně příspěvků na rok 2024

Na základě vývoje inflace a nákladů na administrativní provoz platí pro rok 2024 příspěvky ve výši:

 • u zaměstnanců a OSVČ 800 Kč ročně,
 • u seniorů, členů na mateřské dovolené, 200 Kč ročně,
 • u studentů 200 Kč ročně,
 • u členů Odborového svazu Jednoty tlumočníků a překladatelů 100 Kč ročně.
Bod č. 4: Návrh na termín svolání „sjezdu“

Výbor navrhl svolání sjezdu na 7. června 2024.

Bod č. 5: Rozhodnutí o zahájení 15. ročníku soutěže o nejinspirativnější studentský časopis

Výbor rozhodl o zahájení 15. ročníku soutěže o „Nejinspirativnější středoškolský časopis a nejkrásnější středoškolskou poezii.

V 15. ročníku vzhledem k rozvoji elektronických médií je stanovena jen 1 kategorie – Studentský časopis, který byl vydán minimálně dvakrát do roka. Organizací soutěže je pověřen tajemník Petr Masopust.

Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2024. Přihlášky jsou přijímány elektronicky na adrese: cr.os.npm@gmail.com, nebo v papírové formě na adrese Senovážné nám. 978/23, Praha 1

Bod č. 6: Příspěvek na vydání knihy

Výbor rozhodl o sponzorování vydání knihy zakladatele Svazu kolegy Chrastiny – Kapesní vesmír ve vydavatelství Baset ve výši 17.600 Kč.


Tajemník Petr Masopust zajistí zveřejnění závěrů jednání výboru na webové stránce svazu.

Zapsal: Petr Masopust

Ověřil: Zdeněk Kučera

Zápis jednání si můžete stáhnout ve formátu pdf.