Středoškolský časopis – vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku

Vážení kolegové, účastníci soutěže,

předně vás všechny co nejsrdečněji zdravím a doufám, že jste ve zdraví přežili korona-krizi, která postihla naši republiku.

Bylo v našem plánu vyhlásit vítěze, uskutečnit vyhlášení a předávání cen v termínu, který jsme oznámili, leč „Když se bohové chtějí pobavit, poslechnou si naše přání“. Vzhledem k situaci jsme byli nuceni odstoupit od obvyklého vyhlášení. Soutěž byla oficiálně vyhodnocena v prvním týdnu června. Období maturit a opatření nabádající k obezřetnosti v cestování a ochraně zdraví jsou stále na programu. Zasíláme vám proto výsledky a ocenění pomocí  ctihodné  instituce České pošty. Snad nebudeme v budoucnosti nuceni používat poštovní holuby nebo jiné alternativní cesty. Věřím, že chápete objektivní příčiny našeho konání a snad jsme vás příliš nezarmoutili.

Nyní k soutěži samotné.

Tento rok jsem se v důsledku výše zmíněného účastnil práce v porotě. Bez nadsázky vám všem gratuluji k vaší práci. Prvních deset finalistů, a z nich tři vítěze, nebylo jednoduché vybrat. Matadoři soutěže a vy, kteří soutěž sledujete, víte, o kom mluvím. Některé tituly se v první desítce objevují takřka pravidelně. Přestože se obsazení redakcí střídají, jejich časopisy si udržují vysokou kvalitu. Samozřejmě čas od času máme i výjimky.

Z tohoto se dá usoudit na dobrou spolupráci s pedagogy. Nemyslím pedagogický diktát, ale opravdovou inspirativní práci učitele, který vycítí možnosti a pomáhá je rozvinout. Pokud máte takové pedagogy, važte si jich, protože při přechodu do pracovního procesu, vzpomínka na ně může být inspirativní a mnohdy nápomocná. Věřte, v tomto případě se nejedná o plácání sentimentálního starce.

V ročníku soutěže 2019/20, jak jste někteří zaznamenali, jsme otevřeli novou kategorii Středoškolská poezie. Byli jsme rádi, že se naše výzva setkala s kladným přijetím z vaší strany a dostali jsme řadu básní, které nebyly vůbec špatné. Přesto bych však dodal, že v některých časopisech, které jste zaslali, jsem měl možnost číst poetickou tvorbu mladých básníků, která mnohdy pomohla získat body při hodnocení časopisu, ale autoři se s ní nepřihlásili, a proto nemohli být hodnoceni. Přimlouval bych se, abyste v příštích ročnících neopomněli přihlásit poetickou tvorbu svých kolegů i do této kategorie.

A protože se jedná o historicky první ocenění poezie v naší soutěži, je mi ctí oznámit vítěze, tím se stal Dominik Zajíček, student Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Přidám také krátké hodnocení předsedy Poetické poroty Aloise Marhoula. „Autor souboru Tři variace navazuje na poetiku a obraznost ‚hlaváčkovskou‘. Také v jeho krajině se objevují mollové tóny beznaděje a marnosti. Kvalita a melodičnost veršů dávají tušit, že se nejedná o ojedinělý pokus, ale o autora, který by mohl obohatit českou poezii“.

Závěrem vám všem děkuji za účast a těším se na další ročníky soutěže. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli zajistit oceněným kromě diplomu a legitimaci OS NPM pro redakci pohár oceněných, tak finalisté na prvních třech místech a vítěz soutěže Středoškolská poezie obdrží finanční odměnu, kterou vám zašleme na váš účet nebo účet vaší školy. Uveďte jako variabilní symbol pořadí v soutěži a 2020. Žádáme vítěze o sdělení čísla účtu, na který ocenění máme poslat.

Se srdečným pozdravem a úctou k vaší práci

Václav Brůžek – táta soutěže, místopředseda OS NPM

Kategorie Středoškolská poezie

 1. místo – cena 1 000 Kč
  Dominik Zajíček, Gymnázium Jiřího Wolkera

Kategorie Tištěný časopis

 1. místo – cena 4 000 Kč
  časopis Vedneměsíčník, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
 2. místo – cena 3 000 Kč
  časopis BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
 3. místo – cena 2 000 Kč
  časopis TRUŇK, Gymnázium Uherské Hradiště

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí

 • Jaselský kurýr, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
 • Školník, Gymnázium Mladá Boleslav
 • Časopis Ámos, Gymnázium Třinec, příspěvková organizace
 • Gilotina, Gymnázium Brno-Řečkovice
 • GYBEAT, Gymnázium Budějovická, Praha 4
 • ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková organizace, Hodonín
 • Luštěniny, Podještědské gymnázium