Vítejte na stránkách Odborového svazu novinářů a pracovníků medií České Republiky

Poslání Odborového svazu novinářů a pracovníků medií České Republiky (výňatek ze stanov):

  1. Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a také občany EU s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví., jedná se o zaměstnance médií.
  2. Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.
  3. Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.

Poslední články

Sjezd OS NPM

Neděle, 7. duben 2019, Václav Brůžek, Co se děje v OSN

Dne 27. 3. 2019 se konal sjezd OS NPM
Obrázek osnpm190327.jpg

Přidejte komentář! | Celý článek »

Výsledky desátého ročníku Nejinspirativnější studentský časopis roku – 2018

Čtvrtek, 21. březen 2019, Václav Brůžek, Co se děje v OSN

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zápis z jednání výboru OS NPM

Úterý, 26. únor 2019, Zdeněk Kučera, Co se děje v OSN

Dne 26. února 2019 proběhlo jednání výboru OS NPM. Zápis jednání ve formátu [pdf]

Přidejte komentář! | Celý článek »

Nejinspirativnější středoškolský časopis - zbývají dva týdny

Pátek, 15. únor 2019, Václav Brůžek, Co se děje v OSN

Upozorňujeme, že se blíží uzávěrka přihlášek do soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis za školní rok 2018/2019. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2019! Více informací najdete v sekci STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS.

Přidejte komentář! | Celý článek »