Vytisknout

Středoškolský časopis

Soutěž středoškolských časopisů zná své finalisty!

Letošní ročník soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis, kterou vyhlašuje Odborový svaz novinářů a pracovníků médií ČR, již zná své finalisty. Odborná porota ve složení Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Lebl, Jindřich Ptáček a Zdeněk Kučera vybrala tyto finalisty:

 • Herolt (Gymnázium, Turnov)
 • Orbis Iuventas (IUVENTAS - Střední soukromé gymnázium a Střední odborná, Ostrava)
 • Error (Gymnázium Český Brod)
 • Luštěniny (Podještědské gymnázium, s.r.o. , Liberec)
 • Křenoviny (Gymnázium Brno, Křenová)
 • Element (Gymnázium na Pražačce, Praha 3-Žižkov)
 • Diplomka (Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o. v Mostě)
 • VEDNEMĚSÍČNÍK (BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM České Budějovice)

Vzhledem k letošní slabší účasti co do počtu přihlášených časopisů i jejich úrovně oproti předchozím ročníkům soutěže, rozhodla se soutěžní porota snížit počet finalistů v kategorii tištěných časopisů z deseti na osm. V případě webových časopisů se podmínky soutěže nemění a do finále postupují tyto tři tituly:

 • smAG (Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy)
 • Lercháč (Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno-střed)
 • Bágl (Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou)

Konečné výsledky soutěže v obou kategoriích budou oznámeny 16. května 2017.

NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2016

Vyhlašujeme osmý ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis.

S ohledem na rozvoj pomocí elektronických médií byla již v minulém roce vyhlášena kategorie E-časopis, která bude v roce letošním pokračovat.

Pokud budete v této věci potřebovat další informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše doplňující dotazy týkající se soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis.

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2017.

Průvodní dopis škole

Statut soutěže

Přihláška do soutěže (formát pdf)

Přihláška do soutěže (formát doc)

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2015

Obrázek logo-en-little.jpg
Partner soutěže
Obrázek Společná fotografie vítězů Obrázek Fotografie vítězů
Společná fotografie poroty a vítězů Fotografie vítězek a koordinátora soutěže

Slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen, které se uskutečnilo 26. května 2016 v sídle Odborového svazu novinářů a pracovníků médií (OSNPM), byl zakončen osmý ročník soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis, pořádaný Odborovým svazem novinářů a pracovníků médií. Odborná porota ve složení Mgr. Šárka Kociánová, doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc, Zdeněk Kučera, Václav Fiala a Mgr. Vratislav Praks rozhodla o konečném pořadí finalistů.

Místo první v soutěži o Nejinspirativnější středoškolský časopis za rok 2015 náleží časopisu BEZEVŠEHO (Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburce) druhé místo časopisu MAGGY, vycházející na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Svitavách a jako třetí se umístil časopis GYBEAT (Gymnázium Budějovická Praha).

Tímto uzavíráme osmý ročník soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis 2015. Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme finalistům a vítězům soutěže a těšíme se na shledanou v dalších ročnících soutěže.

Václav Brůžek
koordinátor soutěže, místopředseda OSN PM ČR

Výsledky sedmého ročníku soutěže NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2015

Soutěžní porota ve složení: Mgr. Šárka Kociánová, doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc, Zdeněk Kučera, Václav Fiala a Mgr. Vratislav Praks posoudila všechny časopisy přihlášené do soutěže a rozhodla o deseti finalistech letošního ročníku soutěže bez určení pořadí:

Finalisté soutěže

 • ŠPIT, Gymnázium Špitálská, Praha 9
 • Gilotina, Gymnázium Brno-Řečkovice
 • MAGGY, Gymnázium Svitavy
 • LUŠTĚNINY, Podještědské gymnázium Liberec
 • Školní časopis GYM, Gymnázium Třeboň
 • Jeřáb, SPŠ stavební Hradec Králové
 • SOUDEK, SOŠ a SOU Žatec
 • BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk
 • GYBEAT, Gymnázium Budějovická Praha 4
 • Zvonek, Gymnázium Třebíč

Nejvyšší počet bodů udělili porotci časopisům BEZEVŠEHO, GyBeat a MAGGY. Zástupci redakcí těchto tří časopisů budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, které se bude konat 26. května 2016 v sídle vyhlašovatele soutěže, OSNaPM, Senovážné náměstí 23, Praha 1. Ostatní finalisté obdrží diplom a redakční presskartu na rok 2016.

V kategorie E-časopis, nebylo rozhodnutím soutěžní poroty vyhlášeno první místo. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že přes řadu zajímavých nápadů nedosahují e-časopisy kvalitativní úrovně časopisů tištěných, především pak při zohlednění možností, které tato forma publikování umožňuje. Finalisty této soutěže určila porota tyto časopisy:

Redakce těchto časopisů obdrží diplom finalistů a redakční presskartu pro rok 2016.

Hodnotící kritéria při posuzovaní časopisů přihlášených do soutěže NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU:

Obsahová charakteristika časopisu

 • věkově podmíněná originalita
 • kreativita v estetikovýchovných oblastech
 • studentská problematika ve škole a vztahy studentů s učiteli a s pomocnými školními pracovníky
 • vyjádření etických postojů
 • charakteristika společenských postojů studentů

Formální charakteristika časopisu

 • grafická úroveň
 • kvalita papíru / kvalita zpracování
 • jazyková kultura

Václav Brůžek,
Koordinátor soutěže NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2015.
NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2015

Blíží se uzávěrka přihlášek sedmého ročníku soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis.

Novinkou letošního ročníku je zavedení nové kategorie E-časopis, neboť již v loňském roce jsme zaznamenali výrazný nárůst středoškolských časopisů vydávaných v elektronické podobě. Srovnávat tištěné a elektronicky vydávané časopisy by jistě nebylo korektní, proto jsme přistoupili k uvedené změně.

Pokud budete v této věci potřebovat další informace, jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše doplňující dotazy týkající se soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis.

Uzávěrka přihlášek je 16. března 2016.

NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2014 VYCHÁZÍ VE SVITAVÁCH

Obrázek logo-en-little.jpg Obrázek Porota a vítězové
Partner soutěže Společná fotografie poroty a vítězů

Slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen, které se uskutečnilo 10. června 2015 v sídle Odborového svazu novinářů a pracovníků médií (OSNPM) byl zakončen další ročník soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis, kterou poprvé pořádal Odborový svaz novinářů a pracovníků médií. Odborná porota ve složení Doc. Miloš Kodejška, Jaroslav Šonka, Petr Kautský, Jindřich Ptáček, ing. Petr Masopust a Václav Brůžek rozhodla, že nejinspirativnějším středoškolským časopisem roku 2014 se stal časopis MAGGY, vycházející na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Svitavách. Na druhém místě skončil časopis BEZEVŠEHO (Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburce), třetí místo patří časopisu ATHELIÉR (Střední uměleckoprůmyslová škola v Jihlavě). Finalisty soutěže byli kromě vítězů ještě časopisy FOR YOU (Česko-anglické gymnázium s.r.o., České Budějovice), GYBEAT (Gymnázium Budějovická, Praha 4), INFIŠ (Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň), JEŘÁB ( Střední přůmyslová škola stavební, Hradec králové), POD BŘÍZOU (Gymnázium, SOŠE a SOU, Kaplice), VEDNEMĚSIČNÍK (Biskupské gymnázium J. N. Neumana, České Budějovice) a WOLKROVINY (Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov).

Novou kategorií soutěže byla během hodnocení přihlášených časopisů ustanovena kategorie internetových časopisů vydávaných pouze v elektronické podobě. Tento krok učinil pořadatel soutěže na základě rostoucího počtu časopisů vydávaných v této netištěné verzi, přičemž objektivní porovnávání úrovně tištěných a netištěných periodik není dost dobře možné. Nejinspirativnějším internetovým středoškolským časopisem se stal BÁGL, vycházející na Biskupském gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou, finalisty této kategorie byly časopisy KANADA TIMES (Střední odborná škola Třineckých železáren v Třinci) a OBCHODNÍK (Evropská obchodní akademie, Děčín).

Partnerem soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2014 se stala Evropská federace novinářů. Skutečnost, že se prestižní novinářská organizace svou účastí podílela na uspořádání tohoto ročníku je signálem, že soutěž má i v odborné veřejnosti svůj kredit a pro budoucí žurnalisty nezpochybnitelný význam. Kritéria pro další ročník soutěže budou vyhlášena v průběhu listopadu 2015.

zdk

Fotografie z předání cen
Obrázek Časopis MAGGY Obrázek Redakce BEZEVŠEHO Obrázek Redakce ATHELIER
Vítězové s koordinátorem Václavem Brůžkem - redakce MAGGY, BEZEVŠEHO, ATHELIERu a BÁGLu
Obrázek Redakce BÁGL