Zápis z jednání výboru OS NPM, listopad 2019

Přítomni: Petr Masopust, Václav Brůžek, Zdeněk Kučera

  1. Výbor OS NPM na základě usnesení sjezdu dne 27. března 2019 a na základě přijetí OS NPM jako přidruženého člena do Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů schválil předepsané členské příspěvky do ve výši 50 Kč na člena za rok a předepsané příspěvky na člena za členství v ČMKOS ve výši 124,47 Kč za člena na rok 2019;
  2. Výbor přijal informaci, že OS NPM jako součást Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů byl přijat za člena ČMKOS, a to ode dne 1. listopadu 2019. Uvedené rozhodnutí o přijetí Odborovém svazu Jednota tlumočníků a překladatelů a tím i OS NPM za členy ČMKOS bylo dáno jeho usnesením dne 7. října 2019;
  3. Výbor na základě uvedeného usnesení rozhodl v souladu s článkem II. odstavec 2, že členem OS NPM se stává každý člen Odborového svazu Jednoty tlumočníků a překladatelů, který o členství požádá a zaplatí příspěvek ve výši 50 Kč za rok;
  4. Výbor schválil harmonogram soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis 2019 – 2020 a pověřil místopředsedu Václava Brůžka zajištěním organizace včetně zajištění cen pro vítěze;
  5. Termín konání sjezdu OS NPM bude stanoven do konce ledna;
  6. Tajemník Petr Masopust zajistí změnu přihlášek a jejich zveřejnění na webové stránce.

Zápis jednání si můžete stáhnout ve formátu pdf.