Výstava Vojtěcha Preissiga

U příležitosti právě probíhající výstavy VOJTĚCH PREISSIG – Grafik – Malíř – Hrdina bychom rádi připomněli příběh jeho dcery Ireny „Inky“ Bernáškové – Preissigové, hrdinky českého odboje v době protektorátu, která byla před 78 lety dne 26. srpna 1942 v Plötzensee u Berlína jako první česká žena popravena nacistickým Německem.

V prostorách galerie European Arts bude od dnešního dne 26. srpna 2020 na týden vystaven poslední dopis Inky Bernáškové, který je plný osobního hrdinství a statečnosti. Tento dopis, laskavě zapůjčený rodinou, byl doposud širší veřejnosti neznámý.

2. září 2020 v 16.30 proběhne v prostorách galerie komentovaná prohlídka výstavy, kterou povede kurátor PhDr. Karel Srp. U této příležitosti bude rovněž prezentován i vystavovaný dopis.

Inka Bernášková se narodila v Praze jako prostřední ze tří dcer velkého českého grafika a malíře Vojtěcha Preissiga. Ten s celou rodinou odešel před první světovou válkou do USA, během války se zde zapojil do protirakouského zahraničního odboje a přípravy vzniku československého státu. Do Československa se Inka vrátila se svými dvěma sestrami roku 1921.  V roce 1925 se v Praze vdala za Eduarda Bernáška. Při mobilizaci v období Mnichovské krize Inka Bernášková projevila ne naposled svou statečnost, dobrovolně se přihlásila jako sestra do Červeného kříže a ošetřovala uprchlíky z Němci obsazeného pohraničí.

Po obsazení Československa německými vojsky se nejdříve podílela na šíření letáků a posléze brzy začala spolupracovat i se svým otcem na vydávání odbojového časopisu V boj. Mimo to pomáhala převádět pronásledované za hranice protektorátu. Ačkoliv po ní pátralo gestapo, dlouho unikala zatčení a dále pokračovala ve vydávání časopisu a odbojové činnosti. Zatčena byla 21. září 1940 v pražské ulici Na Poříčí. Zatčen byl i její otec Vojtěch Preissig. Svou statečností při výsleších, kdy veškerou vinu vzala na sebe, zachránila řadu dalších spolupracovníků odboje. Inka Bernášková byla následně v Berlíně odsouzena k trestu smrti a 26. srpna 1942 popravena na gilotině. Její otec Vojtěch Preissig skonal roku 1944 v koncentračním táboře v Dachau.

Touto formou bychom chtěli připomenout velkou ženu našich dějin, jenž bojovala s neprávím osudu a pomohla spolutvořit základní hodnoty, na kterých všichni z nás můžeme stavět.

V galerii European Arts do 28. září 2020
po – pá 10:00 – 18:00 hodin