Středoškolský časopis – informace k aktuálnímu stavu

Vážení účastníci soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis 2020 a účastníci nultého ročníku Středoškolská poezie.

Vzhledem k závažnosti situace ve které se nacházíme, rozhodlo vedení soutěže a předsednictvo OSNPM o odložení zpracování zaslaných materiálů a následném vyhlášení vítězů. Všichni kdo zaslali své časopisy, případně poezii, jsou zaregistrováni a po skončení krizového stavu v kterém se nacházíme, bude pokračováno dle ohlášeného harnmonogramu.  Včas vás budeme informovat. Závěrem vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí. Věříme, že se brzy vrátíme k obvyklému stavu věcí.

S pozdravem,
   Václav Brůžek – koordinátor soutěže a místopředseda OSNPM
   Petr Masopust – výkonný tajemník OSNPM