Nadčasové umělecké kalendáře

Nakladatelství Globus International se dlouhodobě zabývá ve své edici Tempus in Immortalibus Lapidibus vydáváním uměleckých nástěnných kalendářů, které patří ke špičce těch, co v ČR vchází. Jest to především zásluhou výběru autorů z řad našich předních výtvarníků i perfektním zpracováním tiskárny Label v Horách Kutných. Edici založil a řídí Miroslav Moravec, který s oslovenými kumštýři luxusní kalendáře spoluvytváří. Vznikají tak víc než jen líbivé měsíční přehledy ročního koloběhu, ale především sběrateli vyhledávané kolekce uměleckých reprodukcí, často sloužící k pozdějšímu zapaspartování či zarámování vybraných děl do nejrůznějších interiérů. Letos nás nakladatelství Globus International potěšilo vydáním hned tří kalendářů –Kutná hora ve výtvarném umění, Andělé a ten právě představovaný našim článkem z ateliéru pražského výtvarníka Letáka.

František Leták –  Obrazy 2021

Doslova malířským skvostem jsou krajiny či tváře našich historických měst z palety akademického malíře, přezdívaného pro jeho nejmilejší, až osudový námět Portrétistou Prahy. V představovaném kalendáři milovníky výtvarného umění Leták potěšil výběrem tentokráte velmi pestrým. Tucet listů kalendáře není „pouze“ zaměřeno na pražské věže, střechy a zátiší, ale nabízí pohledy kupříkladu na šumavské údolí Brčátník, malířskou momentku z Beskyd či sady pod Milešovkou. Nádherná je kupříkladu Vltava pod Mělníkem, v originále olej na plátně o velikosti 500 x 700 mm, nebo Slatinany, zámecký park, v originále olej na plátně o velikosti 500 x 800 mm. Hlavní město republiky ale přece jen zkrátka nepřišlo, jak nám říkají názvy dalších děl, jako třeba Sv. Mikuláš nebo Na Karlův most.
Letákovo dílo se vyznačuje poctivým kumštem s až schikanederovským šerosvitem, ohromným citem pro světlo a detail.

Seznamte se, prosím…

František Leták (nar. 1949 v Ústí nad Labem) žije a tvoří v Praze. Jak nám prozrazuje jeho tvůrčí medailon na zadní straně vzpomínaného kalendáře, byla to láska ke kreslení, která ho přivedla v roce 1966 na Střední průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, kde si vybral obor malování, tvarování a lepení skla. Po absolutoriu se v roce 1971 přihlásil ke studiu na Akademii výtvarného umění v Praze u profesora Františka Jiroudka, kde se zabýval krajinomalbou. Restaurování studoval u profesora Raimunda Ondráčka a figurální tvorbu u profesora Karla Součka. Studia ukončil v roce 1977 a dnes patří mezi současnou malířskou špičku.

František Leták; Foto archiv nakl. Globus International

Maluje zátiší, portréty i postavy, krajiny a především svou velkou lásku – Prahu, pražské motivy. Pravidelně vystavuje v řadě galerií doma i v zahraničí – kupříkladu v Japonsku, Řecku, na Kypru atd.

V současné době se František Leták připravuje na svou, v pořadí již čtvrtou, japonskou výstavu, tentokráte v samotném Tokiu. Pokud koronavirus dovolí, tak ta se uskuteční zjara roku 2021. V nabídce japonským milovníkům klasického evropského výtvarného umění budou jak Letákova pražská zátiší, tak i krajiny z Beskyd, Šumavy či Litoměřicka, kde prožil mládí a velmi rád se tam vrací.

Ivan Černý