II. sjezd Odborového svazu novinářů

Ve středu 4. září 2013 se v sídle Odborového svazu novinářů v Praze na Senovážném náměstí 23 uskutečnil II. Sjezd Odborového svozu novinářů.

Delegáti schválili změnu názvu organizace na Odborový svaz novinářů a pracovníků médií (OSNPM). Důvodem změny je snaha neetablovat se jako profesní organizace úzce zaměřená na žurnalisty, ale umožnit členství i ostatním pracovníkům v médiích působících. V rámci odborové činnosti je třeba spojovat jednotlivé profesní skupiny, aby bylo možné lépe hájit zájmy pracujících.

Během jednání byla dále projednána dílčí změna stanov, schválena výše členských příspěvků pro další období (zaměstnanci a OSVČ 500 Kč/rok, studenti a senioři 150 Kč/rok) a zvolen nový výkonný výbor svazu. Stávající předseda Vladimír Chrastina již nekandidoval z důvodu svého věku. Novým předsedou se stal Zdeněk Kučera, místopředsedy byli zvoleni Václav Brůžek a Václav Fiala.