Hradčany, jak je neznáte, a díky bříškům prstů poznáte

Před krátkým časem oslavil samostatný Rotary distrikt 2240, který sdružuje na 80 klubů z ČR a SR, své 20. výročí novodobé existence. Díky svým zásadám, které mimo jiné zní „Služba nad vlastní zájmy“, věnoval Rotary klub Praha City při této příležitosti hlavnímu městu republiky a jeho nevidomým občanům, i slabozrakým návštěvníkům z domova a zahraničí, unikátní tzv. haptický model Pražského hradu. Ten, po svém umístění, prostřednictvím osahání a textem ve slepeckém písmu, seznámí nevidomé s pražskou dominantou.

Odlitek modelu Hradčan po očištění sochaři

Dotkni se Pražské historie

Při malé předpremiéře z května loňského roku byl poslancům, představitelům hlavního města, odborníkům a části veřejnosti představen na Slovanském ostrově závěrečný návrh modelu a symbolicky položen základní kámen tohoto modelu. Stalo se tak pod záštitou tehdy místostarosty, dnes starosty Městské části Praha 1 Ing. Petra Hejmy, poslance Poslanecké sněmovny ČR Ing. Patrika Nachera, který se současně i v pražském zastupitelstvu mj. věnuje také sociálním službám, a poslance PS Roberta Králíčka. Malou slavností prováděla Ing. Eva Volšická, členka Rotary klubu Praha City, iniciátorka projektu, které jsme položili několik otázek. Haptický neboli dotekový model Hradčan tedy umožní nevidomým a slabozrakým lidem poznat a „vidět“ pražskou dominantu Pražský hrad…

„Lidé se zrakovým postižením a nevidomí nemají možnost seznámit se s tvarem objektů jiným způsobem, než hmatovým…“ vysvětluje Volšická.
„Poznání a vnímání kulturních historických památek, chrámů, hradů či zámků jim tedy zprostředkuje jednak popis objektu jinou osobou, ale hlavně osobním vnímáním, a to prostřednictvím již vzpomínaného hmatu. To je ostatně také cíl našeho projektu – zpřístupnit osobám se zrakovým postižením náš nejvýznamnější historický památkový objekt města Prahy…“

Pro nevidomé je tento způsob poznávání světa a svého okolí zcela zásadní. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky i do výšky, si navíc mohou model prohlédnout naprosto z blízka a ze všech stran, tak, jak jim jinak zrak neumožňuje. Zajímá nás, jak se myšlenka tohoto jedinečného projektu vlastně zrodila…

„Na jedné z pravidelných schůzek našeho Rotary klubu Praha City jsme si uvědomili, že se dotykové modely postupně objevují v mnoha metropolích celého světa. A že je škoda, že v Praze, ve městě s mnohasetletou kulturní tradicí ještě takovýto haptický model není. A že by to byl krásný dar našeho klubu lidem se zrakovým postižením, ale ne jenom jim, vždyť i lidé bez problémů se zrakem se rádi podívají a zorientují se na modelu, jak je postavena dominanta Prahy…Slovo dalo slovo, a protože hlavní myšlenka rotariánství je pomáhat, od nápadu k činu nebylo daleko…“ usmívá se inženýrka Volšická. „Zní to jednoduše, ale ukázalo se, že k prosazení naší myšlenky je potřeba překonat celou řadu administrativních kroků, a realizace je značně i finančně a organizačně náročná. Bez nynější podpory z Prahy 1, poslanců, i mnoha Rotariánů dokonce i ze zahraničí by to asi nešlo,“ dodává.

Momentka ze slavnostního poklepání kladívkem se jmenovanými účastníky tohoto malého svátku všedního dne. Základní kámen byl instalován symbolicky během Distriktní Konference 2019 v čase oslav 20. výročení působení samostantého Rotary distriktu ČR a SROV.

Služba na prvním místě

Celosvětovou síť Rotary International spojuje myšlenka, která je vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě, před vlastními zájmy), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak i v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, služba a vůdcovství, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším. Haptický model Pražského hradu je v rámci turistického ruchu, s každoročními přílivy milionů návštěvníků Prahy ze všech koutů světa, mezi nimiž je spousta nevidomých, jedním z pomyslných střípků rotariánské mozaiky pomoci druhým.

Jak ale představovaný model Hradčan vypadá?

„Model obsahuje všechny výrazné architektonické prvky podle reálné skutečnosti. Má oválný tvar s rozměry 1.300 x 800 milimetrů. Vlastní podstavec je vysoký 600 milimetrů. Model je doplněn popiskami a textem ve zvětšeném písmu a Braillově písmu,“ přikyvuje Eva Volšická a dodává: „Vyveden bude v bronzu, autorem je zkušený designér Nils Hoy ze Zschorlau v Německé spolkové republice, odlévání si vzala na starost špičková česká Umělecká slévárna HVH z Horní Kalné u Hostinného.

Velmi důležité je umístění modelu. Po dlouhých debatách i jednání se zodpovědnými úředníky byl vybrán Slovanský ostrov, kterému Pražáci jinak neřeknou než Žofín. Pohled je odtud, ze špičky nedaleko přístaviště U kotvy a půjčovny lodí a šlapadel, přes most Legií na Hradčany bezkonkurenční. Navíc je sem bezbariérový přístup, a míří sem právě kvůli skvostnému výhledu a jedinečnému panoramatu kroky mnohých návštěvníků Prahy.

Závěrem nás zajímá, kdy zde dojde k instalaci představovaného modelu? Ing. Eva Volšická listuje v paměti i kalendáři na rok 2020 a váhá: „Naše představa je v létě letošního roku, pokud se nestane něco nepředvídaného, bude model na Slovanský ostrov instalován. Věřím tomu. A snad budou i další.“

Info box: Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. První Rotary klub byl založen 23.února 1905 v Chicagu právníkem P.Harrisem, který pořádal první schůzku se svými třemi přáteli, kterými byli S. Schiele (obchodník s uhlím), E.Loehr (důlní inženýr a E. Shorey (krejčí). Členové si vybrali název Rotary, protože schůzky klubu rotovaly – konaly se pravidelně, avšak pokaždé v jiné kanceláři jednoho z členů klubu.
V současné době Rotary International působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů.
Československá pobočka mezinárodního Rotary vznikla ve 20. letech 20. století. Mezi přední naše rotariány patřil kupř. Tomáš Baťa. Zrušeny byly v roce 1948, obnoveny po listopadu 1989. Rotary klub Praha City patří mezi nejaktivnější v republice, pravidelně se na své schůzky schází v hotelu Jalta.

Ivan Černý